SXMstrong interview smmcur

Hoe E-sites Caribbean in actie kwam voor SXM

We hebben het allemaal met kippenvel gevolgd: het passeren van orkaan Irma op Sint Maarten. Weken daarna zijn we nog steeds in de ban van de ramp die op ons buureiland heeft getroffen. Eenieder reageert op zijn eigen, persoonlijke manier: goederen inzamelen, geld doneren, onderdak bieden…

Het team van E-sites Caribbean stond direct op scherp en kwam meteen in actie: “Wat kunnen we doen?”, was de vraag die rond gonsde bij het internetbureau. Het antwoord is een communicatieplatform ontwikkelen voor de Sint Maartense overheid met de bijbehorende website sxmemergency.org.

Tijdens #SMMCUR vertelt Marketing en Branding manager van E-sites Caribbean Wendy York alles over dit inspirerende project. In dit interview vertelt Wendy over hun ervaring hoe online media een belangrijke rol kan spelen bij het creëren van draagvlak.

Wendy York smmcur

Wow, dat was zeker snel schakelen na Irma?

“Inderdaad. Iedereen was behoorlijk ontdaan. Een collega van BearingPoint Caribbean SXM (E-sites Caribbean is 2 jaar geleden overgenomen door BearingPoint Caribbean, red.) was ook lange tijd ‘zoek’ en zo hadden velen van ons nog meer vrienden, familieleden en kennissen op SXM. Daarnaast hebben we ook een zakelijke relatie met de regering van SXM, waaronder online communicatie valt. Kortom, we voelden ons op Curaçao geroepen om in actie te komen, juist omdat SXM zelf plat lag. Dus na afstemming en goedkeuring konden we aan de slag.”

Met een dedicated website dus…

“Ja, klopt. Er was natuurlijk amper communicatie met en op het eiland, terwijl daar juist na de ramp veel behoefte aan was. Dus besloten we daar iets aan te doen en zijn we alle Irma gerelateerde topics gaan bundelen op de speciale emergency website www.sxmemergency.org. Ons hoofddoel was in eerste instantie dus gedreven op informatievoorziening. Want ook al lag de stroom en het internet er vaak uit, op een bepaald moment bereik je de bevolking wel. Men was op zoek naar informatie.

Later zijn we ons ook op het tweede doel gaan focussen: het creëren van saamhorigheid en eenheid. De menselijke factor dus. De #SXMSTRONG-campagne moedigt de maatschappij aan om niet op te geven en samen sterk te staan. De hashtag bestond al en we zijn daarop ingehaakt.”

En wat was/is de rol van social media?

“Met social media, en dan met name via Facebook, hebben we in eerste instantie de emergency website onder de aandacht gebracht. Want mensen moesten natuurlijk wel van het bestaan van de website weten. Daarnaast was/is Facebook een ongelooflijk belangrijk interactief communicatiekanaal voor vragen, suggesties en informatie. Social media is dé manier om het contact met de doelgroep op te zoeken en het gesprek aan te gaan.”

Hoe kan dit project anderen inspireren?

“Op verschillende manieren, denk ik. Ten eerste heel praktisch: ik denk dat er lering te halen valt uit wat we hebben gedaan en hoe we dat gedaan hebben. Ten tweede is het een inspiratie voor andere overheden om inzicht te geven hoe wij draagvlak hebben verkregen met online / social media; dit draagvlak is (in onze ogen) essentieel als je iets wilt bereiken. Tot slot is dat ook de les voor het bedrijfsleven om uit dit project te halen: hoe creëer je online draagvlak? Want ook voor commerciële partijen is het van belang dat je boodschap ‘landt’ bij je doelgroep. Anders schiet je je doel voorbij.”

Tags:
,