Shadee Braun #smmcur

Shadee Braun over online media, recruitment & employer branding

Shadee Braun is een talentvolle Yu di Kòrsou, werkzaam bij BearingPoint Caribbean. Ze is pas 28 jaar jong en nu al zeer bevlogen in haar vak. Na het afronden van haar universitaire studie 5 jaar geleden, ging ze direct aan de slag bij BearingPoint Caribbean. Een schot in de roos, want de organisatie stond een flinke groei te wachten! Shadee creëerde een online talentpool met kritische high-end IT professionals om de groei van het bedrijf te faciliteren. En met succes! Het bedrijf groeide van zo’n 65 man in 2010 naar zo’n 115 personeelsleden nu. Tijdens #SMMCUR 2017 deelt Shadee haar ervaring en kennis door middel van een inspirerende workshop, waarbij ze de deelnemers leert hoe online media en een nauwe samenwerking met het marketingteam een waardevolle bijdrage kan leveren aan het behalen van recruitmentdoelstellingen.

Vertel… waarom BearingPoint Caribbean?

Eind 2012 schreef ik als masterstudent in change management mijn scriptie bij BearingPoint. In dit onderzoek richtte ik mij op de interne veranderingen die toentertijd plaatsvonden. Eén van deze veranderingen was de introductie van online media als een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden voor de BearingPoint collega’s in het algemeen en ons toenmalige marketing- en recruitment team in het bijzonder. We constateerde onder andere hoe onmisbaar online media is voor het behalen van zowel sales- als recruitmentdoelstellingen.

Op dat moment stond binnen de organisatie een mooi groeipad te wachten. BearingPoint wilde onder andere online media inzetten om het team op hoog niveau verder uit te breiden. Toen sprong bij mij de ‘recruitment-vonk’ over en besloot ik BearingPoint te versterken in het kader van recruitment.”

En toen…

Sindsdien hebben we een talentpool opgebouwd, door zowel online als offline goed zichtbaar te zijn voor onze doelgroep. Door het toepassen van een recruitment- en marketingstrategie die nauw aansluit op onze recruitmentdoelgroep, is BearingPoint Caribbean de afgelopen 5 jaar succesvol gegroeid met 50 werknemers.”

Hoe bouw je zo’n talentpool op?

Bij het opbouwen van een talentpool komt veel kijken: recruitment is more than just filling in the vacancy. Allereerst moet er intern draagvlak gecreëerd worden. Je eigen mensen moeten zich bewust zijn van de groei die het bedrijf maakt, zo kunnen ze bijvoorbeeld ook zelf kandidaten aandragen en/of online berichten delen. Ten tweede is het behalen van succes in recruitment afhankelijk van een sterke employer brand. Een nauwe samenwerking met het marketing- en brandingteam is daarom onmisbaar!”

En verder… hoe presenteer je een bedrijf online als potentiële werkgever?

Een sterke employer brand is dus essentieel bij het aantrekken van kandidaten. De hamvraag is echter: hoe zorg je ervoor dat je, onder jouw doelgroep, in de lijst van top 5 potentiële werkgevers komt te staan? Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk je volop te verdiepen in jouw doelgroep. Wat zijn hun interesses, belangrijke wensen en vraagstukken? Vervolgens is het een kunst om in te spelen op de kruisbestuiving die ontstaat tussen de interesses van jouw doelgroep en hetgeen jij als bedrijf kunt aanbieden, zonder te veel vanuit je bedrijfsnaam te praten. In de praktijk is dit best een uitdaging. Maar als je erin slaagt, dan is het resultaat er ook naar; namelijk het aantrekken van potentiële kandidaten.”

Oké, inleven dus. Hoe doe je dat?

We noemen dat de candidate journey. Leef je in, bedenk wat een potentiële kandidaat belangrijk vindt en wat zijn of haar behoeften zijn. Uiteindelijk wil je de potentiële kandidaten interesseren, aantrekken, converteren naar sollicitanten of aanmeldingen. Dit doe je door ze warm te houden met de juiste informatie, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Zowel online als offline. In feite heb je als recruiter twee petten op, die van een marketeer en de kritische recruiter. Deze twee rollen blijven elkaar constant afwisselen en aanvullen.”

Shadee Braun #smmcur

Dus je werft kandidaten in Nederland voor vacatures op Curaçao?

Ja, dat klopt.”

En de cultuurverschillen dan?

Daar zijn we heel open over. Onze bedrijfscultuur is heel transparant. Maar ook dan is het nog steeds een uitdaging om kandidaten met de juiste verwachtingen te werven. We proberen een zo’n realistisch en levendig mogelijk beeld te schetsen van het leven op Curaçao in het algemeen en het werken bij ons in het bijzonder. Dat doen we onder andere door diverse middelen in te zetten via onze online kanalen.”

Tags:
,