#smmcur | Registratie Formulier
16322
page-template-default,page,page-id-16322,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Een 4-hour hands-on workshop met 1 van onze experts kost maar $ 140,- / fl 250 (Excl ob.) en gaan hard! Koop je tickets dus nu.
Aanmeldings-, deelname- en annuleringsvoorwaarden

Het versturen van dit inschrijfformulier maakt de inschrijving definitief en bindend en met het versturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur, verstrekt door Evento Curaҫao, te geschieden. Bij inschrijvingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de training te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Evento Curaҫao het recht de aanmelding te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Gezien de investeringen die Evento Curaҫao maakt, geeft het afzien van deelname aan de opleiding geen recht op teruggave van het opleidingsgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit. In het uitzonderlijke geval dat een deelnemer niet kan deelnemen wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden dan heeft hij/zij recht op terugbetaling van 50% van de opleidingskosten. Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren. Als een deelnemer annuleert, mag hij/zij een vervangende deelnemer aanbrengen.
Ook als een deelnemer tijdens de opleiding door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de opleiding te onderbreken, blijft hij / zij de opleidingskosten voor de gehele periode verschuldigd.

Evento Curaҫao heeft het recht een opleiding te annuleren als daar gegronde redenen voor zijn, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Evento Curaҫao heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde opleidingskosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.